Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Limbo Express kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Limbo Express, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Limbo Express verstrekt. Limbo Express kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

·        Uw voor- en achternaam
·        Uw adresgegevens
·        Uw telefoonnummer
·        Uw e-mailadres
·        Uw geboortedatum


WAAROM LIMBO EXPRESS GEGEVENS NODIG HEEFT
Limbo Express verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen wanneer er sjpasclub-evenementen georganiseerd worden en/of om u telefonisch te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Persoonsgegevens en mailadressen via contactformulier worden NIET opgeslagen.

Limbo Express zal uw persoonsgegevens NIET gebruiken bij andere activiteiten.

HOE LANG LIMBO EXPRESS GEGEVENS BEWAART
Limbo Express bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden op uw schriftelijk verzoek verwijderd.

DELEN MET ANDEREN
Limbo Express verstrekt uw persoonsgegevens NIET aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Limbo Express worden GEEN algemene bezoekgegevens bijgehouden.

GOOGLE ANALYTICS
Limbo Express maakt GEEN gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Limbo Express heeft Google geen toestemming gegeven om via Limbo Express verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@limbo-express.nl. Limbo Express zal zo snel mogelijk, maar binnen maximaal zes weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Limbo Express neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Limbo Express verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Limbo Express op via info@limbo-express.nl.

LIMBO-EXPRESS.NL is een website van Limbo Express. Limbo Express is als volgt te bereiken:

Postadres: Capucijnenweg 3a
Vestigingsadres: Wahlwiller
Telefoon: 043 451 1934 of 06 121 812 51.
E-mailadres: info@limbo-express.nl